Konkurs "Origami. Kwiaty z papieru"

21.04.2011 21:07 Sebastian Homan

Zapraszamy do SMS-owego konkursu w którym można wygrać książkę "Origami. Kwiaty z papieru" ufundowaną przez wydawnictwo RM. Zadanie konkursowe polega na oszacowaniu z ilu kwadratowych kartek papieru został zbudowany wielościan, którego zdjęcie znajduje się w rozwinięciu tego newsa.


Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS-a na numer 7136 o treści "KOD.ORIGAMI XX TWOJ_EMAIL" gdzie XX - to liczba będąca odpowiedzią na pytanie a TWOJ_EMAIL to adres email, który posłuży do skontaktowania się ze zwycięzcą.

Przykładowa treść SMS-a konkursowego jest następująca:
"KOD.ORIGAMI 100 redakcja@konnichiwa.pl", uwaga proszę pamiętać o "spacji" po słowie origami! Koszt sms-a 1,23 zł z VAT.

Wygra osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi - w przypadku gdy 2 (lub więcej) osoby udzielą poprawnej odpowiedzi to decydować będzie kolejność wysłania SMS-a. Osoba uczestnicząca w konkursie może wysłać dowolną ilość smsów. Konkurs potrwa do 25 kwietnia do godziny 23:59

Zapraszamy do zabawy!

Zdjęcie wielościanu, który jest częścią zadania konkursowego:

 

Regulamin konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest vortal Konnichiwa.pl
 • Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16.
 • Usługa dostępna jest dla sieci Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).
 • Koszt SMS-a wynosi 1 zł netto + 23% VAT (1,23 zł z VAT).
 • Konkurs organizowany jest w dniach 21.04.2011 - 25.04.2011 (do godz. 23:59)
 • Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i skierowany do osób zamieszkałych w Polsce.
 • Konkurs polega na prawidłowym oszacowaniu z ilu kwadratowych kartek papieru został zbudowany wielościan widoczny na zdjęciu a następnie wysłaniu SMS-a pod numer 7136 o treści: "KOD.ORIGAMI XX TWOJ_EMAIL" gdzie XX to liczba a TWOJ_EMAIL to adres email, który posłuży do skontaktowania się ze zwycięzcą.
 • Wygra osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi - w przypadku gdy 2 lub więcej osób udzieli takiej samej odpowiedzi to decydować będzie kolejność wysłania SMS-a
 • Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do wzięcia udziału w konkursie. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@konnichiwa.pl.
 • W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy serwisu konnichiwa.pl
 • Nagrodą jest książka "Origami. Kwiaty z papieru".
 • Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • Wysyłka nagród rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS-a przez  osoby nieuprawnione.
 • Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność dostarczenia nagrody.
 • Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatorów w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

« wstecz